NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Remiss länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Vårdbegäran som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av medicinskt ansvar för en patient.

 

Observera att begreppet remiss i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

Relationer
Namn Början Slut
 kan avse : Association
 Remiss
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Remiss
 Vårdbegäran
 kan utgöra beställning av : Association
 Remiss
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Socialstyrelsens termbank Text Remiss i Socialstyrelsens termbank
handling som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient
Motsvaras i informationsmodellen Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI