NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Vård- och omsorgstagare länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (patient) och/eller som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt inriktade insatser från socialtjänsten (brukare).

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Vård- och omsorgsinitiering
 avser : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 antar rollen : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Person
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Kommunikationssätt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Vård- och omsorgstagare

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI