NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Vård- och omsorgspersonal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

 

Relationer
Namn Början Slut
 har uppdrag för : Association
 Vård- och omsorgspersonal
 Organisation (inom vård och omsorg)
 antar rollen : Association
 Vård- och omsorgspersonal
 Person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Vård- och omsorgspersonal

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI