NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Vård- och omsorgsinitiering länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Initiering av den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare tar kontakt med eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård initieras processen genom en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part och inom socialtjänsten initieras processen av aktualisering.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Vård- och omsorgsinitiering
 initierar : Association
 Vård- och omsorgsinitiering
 Individanpassad process (inom vård och omsorg)
 dokumenteras som : Association
 Vård- och omsorgsinitiering
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 avser : Association
 Vård- och omsorgsinitiering
 Tillstånd (inom vård och omsorg)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Vård- och omsorgsinitiering

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI