NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Standardiserad vårdprocess länk

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 kan baseras på : Association
 Individanpassad vårdprocess
 Standardiserad vårdprocess

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Standardiserad vårdprocess i Socialstyrelsens termbank
Definition: vårdprocess som är förutbestämd avseende hälso- och sjukvård för en grupp eller kategori av patienter med ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd

Anmärkning: Den standardiserade vårdprocessen är en beslutad och därmed också förutbestämd vårdprocess avseende ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd. Den standardiserade vårdprocessen är avsedd att användas och vid behov anpassas för patienter med dessa hälsoproblem och hälsotillstånd och blir därmed en individanpassad vårdprocess.
Motsvaras i informationsmodellen Text Saknas
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas

Förekommer i
Diagram
NI