NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Samtycke länk

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 kan lämnas i : Association
 Samtyckesbeslut
 Samtycke
  : Association
 Samtyckesbeslut
 Samtycke

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Samtycke i Socialstyrelsens termbank
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller

Anmärkning: Inom hälso- och sjukvård krävs samtycke för bl.a. tillgång till vårdinformation och för behandling av personuppgifter.

Ett samtycke
- ges av en person/patient eller av legal ställföreträdare (t.ex. vårdnadshavare för ett barn)
- gäller tillgång till specificerad vårdinformation
- gäller för en eller flera informationsmottagare.


Observera att begreppet samtycke kan komma att ses över i Socialstyrelsens termbank.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI