NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Vård- och omsorgsplan länk

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 syftar till att uppnå : Association
 Vård- och omsorgsplan
 Måltillstånd (inom vård och omsorg)
 dokumenteras som : Association
 Vård- och omsorgsplan
 Uppgift i patientjournal eller personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Vård- och omsorgsplan i Socialstyrelsens termbank
Definition: dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg

Anmärkning: Begreppet vård- och omsorgsplan är ett övergripande begrepp som omfattar samtliga planer inom vård och omsorg och är att betrakta som en rubrik. Det finns såväl standardiserade som individuella vård- och omsorgsplaner. Individuella planer dokumenteras i patientjournalen (i enlighet med patientdatalagen) eller i personakten. Vård- och omsorgsplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Motsvaras i informationsmodellen Text Individuell plan, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI