NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Observerat tillstånd (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd hos en vård- och omsorgstagare som uppmärksammats exempelvis av vård- och omsorgstagaren själv eller vård- och omsorgspersonal. Exempel på observerat tillstånd är smärta och svårighet att klä sig själv.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)
 Tillstånd (inom vård och omsorg)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI