NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Tillstånd (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd hos en vård- och omsorgstagare som hanteras inom vård och omsorg. Tillstånd (inom vård och omsorg) kan delas upp i observerat tillstånd och måltillstånd.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)
 Tillstånd (inom vård och omsorg)
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom vård och omsorg)
 Tillstånd (inom vård och omsorg)
 kan påverka : Association
 Omgivningsfaktorer
 Tillstånd (inom vård och omsorg)
 avser : Association
 Vård- och omsorgsinitiering
 Tillstånd (inom vård och omsorg)
 dokumenteras som : Association
 Tillstånd (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 kan föranleda : Association
 Tillstånd (inom vård och omsorg)
 Aktivitet (inom vård och omsorg)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till "känd förekomst" eller" mål", attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI