NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Måltillstånd (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd som inte har observerats men som vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal önskar uppnå. Exempel på måltillstånd är att vård- och omsorgstagaren ska bli fri från sjukdom eller kunna bo kvar hemma.

Relationer
Namn Början Slut
 syftar till att uppnå : Association
 Vård- och omsorgsplan
 Måltillstånd (inom vård och omsorg)
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom vård och omsorg)
 Tillstånd (inom vård och omsorg)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”mål” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI