NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Resurs (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom vård och omsorg och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård och pengar som betalas ut till brukaren inom socialtjänst.

Relationer
Namn Början Slut
 används i : Association
 Resurs (inom vård och omsorg)
 Aktivitet (inom vård och omsorg)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Resurs

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI