NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Individanpassad process (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Den individuellt anpassade process inom vård och omsorg som en vård- och omsorgstagare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem och tillstånd. Processen innefattar hela processen från vård- och omsorgsinitiering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Relationer
Namn Början Slut
 initierar : Association
 Vård- och omsorgsinitiering
 Individanpassad process (inom vård och omsorg)
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Individanpassad process (inom vård och omsorg)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Individanpassad process

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI