NI

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - antar rollen länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Person
Till
 Annan person
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI