NI

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan behöva dokumenteras om länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vård- och omsorgstagare
Till
 Kommunikationssätt
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI