NI

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - antar rollen länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Person
Till
 Patient
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI