NI

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är ett länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Ordination
Till
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI