NI

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - innehåller länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)
Till
 Planerad aktivitet
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI