NI

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är ett länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)
Till
 Tillstånd (inom vård och omsorg)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI