NI

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - ansvarar för länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
Till
 Patientjournal
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI