NI

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - dokumenteras som länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Beslut (inom vård och omsorg)
Till
 Uppgift i patientjournal eller personakt
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI