NI

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan lämnas i länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Samtyckesbeslut
Till
 Samtycke
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI