Här visas hur Nationell informationsstruktur 2018 ser ut och hänger ihop.