NI 2018 pre release 1

Processmodell > Vård och omsorg

Processmodell - Vård och omsorg länk

Hoppa till:
Följa upp:Process Genomföra:Process Avgöra:Process Utreda:Process Initiera vård och omsorg:Process

Klasser
Namn Beskrivning
  Följa upp : Process
  Genomföra : Process
  Avgöra : Process
  Utreda : Process
  Initiera vård och omsorg : Process
NI 2018 pre release 1