Informationsmodell.Socialtjänst

Jump to:
:Dependency :Generalization följer:Association har:Association har uppdrag för:Association dokumenteras av:Association :Generalization gäller:Association :Generalization :Generalization antar rollen:Association :Generalization :Generalization initierar:Association har:Association avser:Association dokumenteras inom:Association antar rollen:Association antar rollen:Association har uppdrag för:Association :Generalization :Generalization har:Association utförs av innehavare av:Association :Generalization avser:Association har:Association Standardiserad vy:Class Dokument:Class Resurs:Class Beslutsstatus:Class Beslut:Class Individuell plan:Class Socialtjänstpersonal:Class Annan person:Class Individanpassad process i socialtjänst:Class Organisation:Class Samband:Class Aktivitet:Class Observation:Class Deltagande:Class Aktualisering:Class Roll:Class Uppgift i personakt:Class Brukare:Class Person:Class