Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård

Jump to:
avser:Association är en :Association baseras på:Association dokumenteras som:Association innehåller:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association syftar till att uppnå:Association antar rollen:Association antar rollen:Association är en:Association är i förhållande till:Association antar rollen:Association är en:Association används i:Association har uppdrag för:Association är en:Association är en:Association är en:Association kan påverka:Association dokumenteras inom:Association dokumenteras som:Association är en:Association är en:Association kan bestämmas
och benämnas som:Association kan ge upphov till:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association är en:Association är en:Association är ett:Association är ett:Association ansvarar för:Association avser:Association framför:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association uttrycks i:Association kan bedömas vara:Association är en del av:Association dokumenteras som:Association dokumenteras i:Association ingår i:Association har:Association kan avse:Association initierar:Association önskar uppnå:Association Dokument (inom hälso- och sjukvård):Class Beslut (inom hälso- och sjukvård):Class Individuell plan (inom hälso- och sjukvård):Class Organisation:Class Resurs (inom hälso- och sjukvård):Class Hälso- och sjukvårdspersonal:Class Närstående:Class Anhörig:Class Företrädare:Class Annan person:Class Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård:Class Vårdkontakt:Class Diagnos:Class Planerad aktivitet:Class Utförd aktivitet:Class Potentiellt hälsotillstånd:Class Organisation (inom hälso- och sjukvård):Class Kontaktorsak:Class Omgivningsfaktorer:Class Vårdgivare:Class Vårdenhet:Class Patientjournal:Class Uppgift i patientjournal:Class Hälsotillstånd:Class Person:Class Risktillstånd:Class Avsett hälsotillstånd:Class Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård):Class Aktivitet (inom hälso- och sjukvård):Class Egenuppfattat hälsoproblem:Class Hälsoproblem:Class Hälsoärende:Class Individanpassad vårdprocess:Class Observerat hälsotillstånd:Class Patient:Class Professionellt uppfattat hälsoproblem:Class Vårdbegäran för egen räkning:Class Önskat hälsotillstånd:Class