Begreppsmodell.Socialtjänst

Jump to:
baseras på:Association är en:Association används i:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association är en:Association syftar till att uppnå:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association har uppdrag för:Association antar rollen:Association antar rollen:Association antar rollen:Association är i förhållande till:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association kan påverka:Association dokumenteras inom:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras i:Association dokumenteras som:Association initierar:Association kan utföra:Association verkställs inom ramen för:Association består av:Association beskriver:Association uppnås med hjälp av:Association kan bedömas vara:Association avser:Association avser:Association kan helt eller delvis tillgodoses av:Association har:Association önskar uppnå:Association uttrycker vad som
behövs för att uppnå:Association ger upphov till:Association avser:Association Dokument (inom socialtjänst):Class Resurs (inom socialtjänst):Class Beslut (inom socialtjänst):Class Vårdplan inför placering:Class Genomförandeplan vid placering av barn och unga:Class Individuell plan enligt LSS:Class Behandlingsplan enligt LVU:Class Samordnad individuell plan:Class Individuell plan (inom socialtjänst):Class Organisation:Class Anhörig:Class Närstående:Class Företrädare:Class Annan person:Class Socialtjänstpersonal:Class Uppgift i personakt:Class Tillstånd (inom socialtjänst):Class Individanpassad process (inom socialtjänst):Class Organisation (inom socialtjänst):Class Enskild verksamhet:Class Nämnd:Class Statens institutionsstyrelse:Class Uppdrag:Class Omgivningsfaktorer:Class Aktivitet (inom socialtjänst):Class Personakt:Class Person:Class Individuellt inriktad insats:Class Avsett tillstånd (inom socialtjänst):Class Önskat tillstånd (inom socialtjänst):Class Måltillstånd (inom socialtjänst):Class Observerat tillstånd (inom socialtjänst):Class Problem (inom socialtjänst):Class Behov:Class Begäran om LSS-insats:Class Ansökan om bistånd:Class Information på annat sätt:Class Anmälan:Class Aktualisering:Class Brukare:Class