Begreppsmodell.Vård och omsorg

Jump to:
baseras på:Association är en:Association används i:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association syftar till att uppnå:Association antar rollen:Association är en:Association är i förhållande till:Association antar rollen:Association antar rollen:Association har uppdrag för:Association är en:Association är en:Association är en:Association kan påverka:Association dokumenteras inom:Association kan ge upphov till:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association ansvarar för:Association kan avse:Association avser:Association önskar uppnå:Association har:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association kan bedömas vara:Association initierar:Association avser:Association Dokument (inom vård och omsorg):Class Resurs (inom vård och omsorg):Class Beslut (inom vård och omsorg):Class Vård- och omsorgsplan:Class Organisation:Class Närstående:Class Företrädare:Class Anhörig:Class Annan person:Class Vård- och omsorgspersonal:Class Omgivningsfaktorer:Class Uppgift i patientjournal eller personakt:Class Problem (inom vård och omsorg):Class Organisation (inom vård och omsorg):Class Individanpassad process (inom vård och omsorg):Class Önskat tillstånd (inom vård och omsorg):Class Avsett tillstånd (inom vård och omsorg):Class Måltillstånd (inom vård och omsorg):Class Observerat tillstånd (inom vård och omsorg):Class Tillstånd (inom vård och omsorg):Class Aktivitet (inom vård och omsorg):Class Person:Class Vård- och omsorgsinitiering:Class Vård- och omsorgstagare:Class