Informationsmodell.Vård- och omsorg

Jump to:
:Dependency :Generalization följer:Association har:Association har uppdrag för:Association dokumenteras av:Association :Generalization gäller:Association :Generalization :Generalization antar rollen:Association avser:Association initierar:Association har:Association dokumenteras inom:Association utförs av innehavare av:Association :Generalization :Generalization antar rollen:Association antar rollen:Association :Generalization :Generalization avser:Association :Generalization har:Association har:Association har uppdrag för:Association Standardiserad vy :Class Dokument:Class Resurs:Class Beslutsstatus:Class Beslut:Class Vård- och omsorgsplan:Class Annan person:Class Individanpassad process   :Class Roll:Class Vård- och omsorgsinitiering:Class Organisation:Class Deltagande:Class Samband:Class Observation:Class Vård- och omsorgspersonal:Class Vård- och omsorgstagare:Class Uppgift i patientjournal eller personakt:Class Aktivitet:Class Person:Class