Nationell Informationsstruktur (NI)

 

I detta verktyg visas NI-modellerna på ett överskådligt sätt. Här kan du utforska innehållet. I kolumnen till vänster klickar du på den modell som du vill veta mer om.
NI-förvaltningen vidareutvecklar och publicerar utredda begreppsområden löpande under året. Detta skapar möjlighet för dig att påverka innehållet genom att lämna synpunkter och ställa frågor.
För närvarande publicerar vi nya versioner av NI en gång per år. Nästa version publiceras den 30 november 2018.
Lämna återkoppling angående denna webbplats


Ladda hem nationell informationsstruktur 2017 som:
XMI-fil:
NI 2017.xmi
PDF-fil: NI 2017.pdf


Framtida versioner 2018:
Nationell Informationsstruktur (NI) 2018 (begreppsområde "Plats")
Följande modeller är uppdaterade:
Begreppsmodell Hälso- och sjukvård
Infomationsmodell Hälso- och sjukvård
Lämna återkoppling på begreppsområde "Plats"

Äldre versioner 2016:
Nationell Informationsstruktur (NI) 2016