Här visas hur Nationell informationsstruktur ser ut och hänger ihop.