NI 2017_1

relationships : ModelRelationshipContainer . Usage : ModelRelationshipContainer

Usage - (Tillämpad modell -> Uppgift i patientjournal) link

Properties
Name Value
From
 Tillämpad modell : Class
To
 Uppgift i patientjournal : Class
Author torbjorn.dahlin@gmail.com
Create Date Time 2016-jan-25 13:07:52
Last Modified 2016-jan-25 14:37:38
Visibility Unspecified
Stereotypes skapar förutsättningar för att återanvända

Appears In
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Class Diagram
NI 2017_1