NI 2019:1

Processmodell > Socialtjänst

Processmodell - Socialtjänst länk

Hoppa till:
Följa upp:Process Genomföra uppdrag:Process Utforma uppdrag:Process Besluta:Process Utreda:Process Aktualisera:Process

Klasser
Namn Beskrivning
  Följa upp : Process
  Genomföra uppdrag : Process
  Utforma uppdrag : Process
  Besluta : Process
  Utreda : Process
  Aktualisera : Process
NI 2019:1