NI 2019:1

Processmodell > Hälso- och sjukvård

Processmodell - Hälso- och sjukvård länk

Hoppa till:
Följa upp:Process Åtgärda:Process Bedöma behov av åtgärder:Process Utreda:Process Bedöma behov av utredning:Process Ta emot vårdbegäran för egen räkning:Process

Klasser
Namn Beskrivning
  Följa upp : Process
  Åtgärda : Process
  Bedöma behov av åtgärder : Process
  Utreda : Process
  Bedöma behov av utredning : Process
  Ta emot vårdbegäran för egen räkning : Process
NI 2019:1