NI 2019:1

Package - Processmodell länk

Egenskaper
Namn Värde
Abstract false
Leaf false
Root false
Multiplicitet public

Komponenter
Namn Beskrivning
 Hälso- och sjukvård
 Socialtjänst
 Vård och omsorg

Förekommer i
Diagram
NI 2019:1