NI 2017_1

Processmodell : Package

Package - Vård och omsorg link

Properties
Name Value
Author bjorn.genfors@mawell.com
Create Date Time 2015-sep-28 13:10:44
Last Modified 2016-feb-08 16:29:36
Abstract false
Leaf false
Root false
Visibility public

Children
Name Description
 Uppfattat problem (inom vård och omsorg) samt beslut att inte starta utredning, processen avslutas : Receive
 Vård- och omsorgsinitiering : Send
 Resultat av genomförda åtgärder eller insatser gentemot ett givet måltillstånd : Receive
 Beslut att inte åtgärda eller bevilja insatser, processen avslutas : Receive
 Resultat av utredning : Receive
 Uppfattat problem (inom vård och omsorg) samt beslut att starta utredning : Receive
 Beslut om att åtgärda eller bevilja insatser : Receive
 Bedömd effekt av genomförda åtgärder eller insatser : Receive
 Följa upp : Process
 Genomföra : Process
 Avgöra : Process
 Utreda : Process
 Initiera vård och omsorg : Process
 Följa upp : Process
 Genomföra : Process
 Avgöra : Process
 Utreda : Process
 Initiera vård och omsorg : Process

Sub Diagrams
Name Description
 Processmodell.Vård och omsorg : Process Map Diagram
 Processmodell.Vård och omsorg, enkel : Process Map Diagram

Appears In
Diagram
NI 2017_1