NI 2019:1

Processmodell

Package - Vård och omsorg länk

Egenskaper
Namn Värde
Abstract false
Leaf false
Root false
Multiplicitet public

Komponenter
Namn Beskrivning
 Uppfattat problem (inom vård och omsorg) samt beslut att inte starta utredning, processen avslutas : Receive
 Vård- och omsorgsinitiering : Send
 Resultat av genomförda åtgärder eller insatser gentemot ett givet måltillstånd : Receive
 Beslut att inte åtgärda eller bevilja insatser, processen avslutas : Receive
 Resultat av utredning : Receive
 Uppfattat problem (inom vård och omsorg) samt beslut att starta utredning : Receive
 Beslut om att åtgärda eller bevilja insatser : Receive
 Bedömd effekt av genomförda åtgärder eller insatser : Receive
 Följa upp : Process
 Genomföra : Process
 Avgöra : Process
 Utreda : Process
 Initiera vård och omsorg : Process
 Följa upp : Process
 Genomföra : Process
 Avgöra : Process
 Utreda : Process
 Initiera vård och omsorg : Process

Underdiagram
Namn Beskrivning
 Processmodell.Vård och omsorg : Process Map Diagram
 Processmodell.Vård och omsorg, enkel : Process Map Diagram

Förekommer i
Diagram
NI 2019:1