NI 2017_1

Processmodell : Package

Package - Socialtjänst link

Properties
Name Value
Author bjorn.genfors@mawell.com
Create Date Time 2015-sep-28 13:10:39
Last Modified 2016-feb-22 09:32:30
Abstract false
Leaf false
Root false
Visibility public

Children
Name Description
 Ansökan om bistånd : Send
 Beslut att inte inleda utredning och processen avslutas : Receive
 Beslut om att inleda utredning : Receive
 Information på annat sätt : Send
 Anmälan : Send
 Begäran om LSS-insats : Send
 Resultat av genomfört uppdrag : Receive
 Beskrivning av uppdrag : Receive
 Beslutsunderlag : Receive
 Aktualiserad ansökan eller begäran : Receive
 Beslut : Receive
 Resultat av genomförd uppföljning : Receive
 Följa upp : Process
 Genomföra uppdrag : Process
 Utforma uppdrag : Process
 Besluta : Process
 Utreda : Process
 Aktualisera : Process
 Följa upp : Process
 Genomföra uppdrag : Process
 Utforma uppdrag : Process
 Besluta : Process
 Utreda : Process
 Aktualisera : Process

Sub Diagrams
Name Description
 Processmodell.Socialtjänst : Process Map Diagram
 Processmodell.Socialtjänst, enkel : Process Map Diagram

Appears In
Diagram
NI 2017_1