NI 2019:1

Processmodell

Package - Socialtjänst länk

Egenskaper
Namn Värde
Abstract false
Leaf false
Root false
Multiplicitet public

Komponenter
Namn Beskrivning
 Ansökan om bistånd : Send
 Beslut att inte inleda utredning och processen avslutas : Receive
 Beslut om att inleda utredning : Receive
 Information på annat sätt : Send
 Anmälan : Send
 Begäran om LSS-insats : Send
 Resultat av genomfört uppdrag : Receive
 Beskrivning av uppdrag : Receive
 Beslutsunderlag : Receive
 Aktualiserad ansökan eller begäran : Receive
 Beslut : Receive
 Resultat av genomförd uppföljning : Receive
 Följa upp : Process
 Genomföra uppdrag : Process
 Utforma uppdrag : Process
 Besluta : Process
 Utreda : Process
 Aktualisera : Process
 Följa upp : Process
 Genomföra uppdrag : Process
 Utforma uppdrag : Process
 Besluta : Process
 Utreda : Process
 Aktualisera : Process

Underdiagram
Namn Beskrivning
 Processmodell.Socialtjänst : Process Map Diagram
 Processmodell.Socialtjänst, enkel : Process Map Diagram

Förekommer i
Diagram
NI 2019:1