NI 2019:1

Package - Informationsmodell länk

Egenskaper
Namn Värde
Abstract false
Leaf false
Root false
Multiplicitet public

Komponenter
Namn Beskrivning
 Socialtjänst
 Hälso- och sjukvård
 Vård och omsorg
 Hälso- och sjukvård (utan attribut)
 Datatyper

Förekommer i
Diagram
NI 2019:1