NI 2019:1

Processmodell

Package - Hälso- och sjukvård länk

Egenskaper
Namn Värde
Abstract false
Leaf false
Root false
Multiplicitet public

Komponenter
Namn Beskrivning
 Vårdbegäran för egen räkning med patientens kontaktorsak : Send
 Resultat av genomförda åtgärder : Receive
 Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare åtgärder föreligger : Receive
  Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare utredningar föreligger : Receive
 Inget behov att utreda föreligger och processen avslutas : Receive
  Inget behov att åtgärda föreligger och processen avslutas : Receive
 Avgörande för att åtgärda hälsoproblem samt vald metodik för att uppnå måltillstånd : Receive
 Utrett hälsotillstånd : Receive
 Avgörande för att utreda hälsotillstånd samt vald metodik : Receive
 Kontaktorsak : Receive
  Behov av ytterligare utredning för att fastställa patientens hälsotillstånd : Receive
 Bedömd och beskriven effekt av åtgärder gentemot måltillstånd : Receive
 Följa upp : Process
 Åtgärda : Process
 Bedöma behov av åtgärder : Process
 Utreda : Process
 Bedöma behov av utredning : Process
 Ta emot vårdbegäran för egen räkning : Process
 Följa upp : Process
 Åtgärda : Process
 Bedöma behov av åtgärder : Process
 Utreda : Process
 Bedöma behov av utredning : Process
 Ta emot vårdbegäran för egen räkning : Process

Underdiagram
Namn Beskrivning
 Processmodell.Hälso- och sjukvård : Process Map Diagram
 Processmodell.Hälso- och sjukvård, enkel : Process Map Diagram

Förekommer i
Diagram
NI 2019:1