NI 2017_1

Processmodell : Package

Package - Hälso- och sjukvård link

Properties
Name Value
Author bjorn.genfors@mawell.com
Create Date Time 2015-sep-28 13:10:31
Last Modified 2016-feb-08 16:29:36
Abstract false
Leaf false
Root false
Visibility public

Children
Name Description
 Vårdbegäran för egen räkning med patientens kontaktorsak : Send
 Resultat av genomförda åtgärder : Receive
 Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare åtgärder föreligger : Receive
  Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare utredningar föreligger : Receive
 Inget behov att utreda föreligger och processen avslutas : Receive
  Inget behov att åtgärda föreligger och processen avslutas : Receive
 Avgörande för att åtgärda hälsoproblem samt vald metodik för att uppnå måltillstånd : Receive
 Utrett hälsotillstånd och identifierat hälsoproblem : Receive
 Avgörande för att utreda hälsotillstånd samt vald metodik : Receive
 Egenuppfattat hälsoproblem : Receive
  Behov av ytterligare utredning för att identifiera hälsoproblemet : Receive
 Bedömd och beskriven effekt av åtgärder gentemot måltillstånd : Receive
 Följa upp : Process
 Åtgärda : Process
 Bedöma behov av åtgärder : Process
 Utreda : Process
 Bedöma behov av utredning : Process
 Ta emot vårdbegäran för egen räkning : Process
 Följa upp : Process
 Åtgärda : Process
 Bedöma behov av åtgärder : Process
 Utreda : Process
 Bedöma behov av utredning : Process
 Ta emot vårdbegäran för egen räkning : Process

Sub Diagrams
Name Description
 Processmodell.Hälso- och sjukvård : Process Map Diagram
 Processmodell.Hälso- och sjukvård, enkel : Process Map Diagram

Appears In
Diagram
NI 2017_1