NI 2017_1

relationships : ModelRelationshipContainer . Generalization : ModelRelationshipContainer

Generalization - (Uppgift i patientjournal -> Vårdbegäran för egen räkning) link

Properties
Name Value
From
 Uppgift i patientjournal : Class
To
 Vårdbegäran för egen räkning : Class
Author Zara Sarén
Create Date Time 2014-jul-04 11:14:39
Last Modified 2014-jul-04 11:19:36
Substitutable false
Visibility Unspecified

Appears In
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Class Diagram
NI 2017_1