NI 2017_1

relationships : ModelRelationshipContainer . Dependency : ModelRelationshipContainer

Dependency - (Tillämpad modell -> Uppgift i personakt) link

Properties
Name Value
From
 Tillämpad modell : Class
To
 Uppgift i personakt : Class
Author torbjorn.dahlin@gmail.com
Create Date Time 2016-jan-25 15:47:37
Last Modified 2016-jan-25 15:57:52
Visibility Unspecified
Stereotypes skapar förutsättningar för att återanvända

Appears In
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Class Diagram
NI 2017_1