Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Hälsotillstånd länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2014-aug-21 15:05:26
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är ett : Association
 Observerat hälsotillstånd : Klass
 Hälsotillstånd : Klass
 är ett : Association
 Potentiellt hälsotillstånd : Klass
 Hälsotillstånd : Klass
 kan påverka : Association
 Omgivningsfaktorer : Klass
 Hälsotillstånd : Klass
 avser : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Hälsotillstånd : Klass
 dokumenteras som : Association
 Hälsotillstånd : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 kan föranleda : Association
 Hälsotillstånd : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Tillstånd (inom vård och omsorg)
CLASS Text De delar av hälsotillståndet som dokumenteras som observerade eller potentiella hälsotillstånd i klassen observation.
TERM Multi-line Text Anmärkning: Hälsotillstånd används i allmänspråket men också inom vård och omsorg om tillstånd av hälsa i vid mening som en individ befinner sig i. Men hälsotillstånd används även mer specifikt i betydelsen tillstånd som en person potentiellt kan vända sig till hälso- och sjukvården för. Här räknas alla tillstånd hanterade av hälso- och sjukvården in, således även till exempel det tillstånd personens syn har (i samband med en synundersökning inför körkort) eller det tillstånd den blivande modern befinner sig i (i samband med mödravårdsbesök). Hälsotillstånd används alltså i flera betydelser. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses.

Relationships Detail
Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Observerat hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:43:41
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Potentiellt hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:43:42
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan påverka
From
Namn Värde
Role
Element
 Omgivningsfaktorer : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author bjge
Create Date Time 2014-dec-08 15:13:10
Uppdaterat 2014-dec-08 15:21:49
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-maj-29 17:13:56
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-29 08:51:27
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan föranleda
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-apr-03 16:48:43
Uppdaterat 2017-maj-08 16:44:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017