Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Utförd aktivitet länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Aktivitet inom hälso- och sjukvård som har utförts. Exempel på utförd aktivitet är en genomförd såromläggning eller en genomförd operation.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-08 21:43:06
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Utförd aktivitet : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Aktivitet (inom vård och omsorg)
CLASS Text Aktivitet med attributet status

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Utförd aktivitet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-08 21:43:35
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017