Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Ansökan om bistånd länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2014-jun-16 16:52:53
Uppdaterat 2017-maj-29 15:42:31
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Ansökan om bistånd : Klass
 Aktualisering : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text begäran till ansvarig nämnd om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen

Anmärkning: En ansökan om bistånd innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. En ansökan om bistånd kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare. Exempel: ansökan om ekonomiskt bistånd, ansökan om kontaktperson och ansökan om hemtjänst.
REL Text Vård- och omsorgsinitiering
CLASS Text Aktualisering med attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Ansökan om bistånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:37:18
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017