Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Enskild verksamhet länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Organisation (inom socialtjänst), annan än en nämnd eller Statens institutionsstyrelse, som genomför en individuellt inriktad insats enligt ett uppdrag.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 14:53:39
Uppdaterat 2015-dec-02 10:53:26
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Enskild verksamhet : Klass
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Organisation (inom vård och omsorg)
CLASS Text Organisation med attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Enskild verksamhet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:38:46
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017