Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Organisation länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna.

Exempel som särskilt pekas ut som organisationer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är kriminalvård och polismyndighet.  

Author
Create Date Time 2015-maj-21 12:59:33
Uppdaterat 2017-maj-29 12:51:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Organisation : Klass
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Organisation
REL Text Organisation

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-21 13:00:45
Uppdaterat 2015-maj-21 13:06:08
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017