NI 2019:1

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Deltagande länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen deltagande håller information om på vilket sätt en viss innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst givet sammanhang. Exempel på deltagande är att en socialtjänstpersonal deltar i aktiviteten utbetalning av ekonomiskt bistånd i egenskap av utförare.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 1 CD_CV Kod för hur en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Notera att det finns ett kodverk framtaget för deltagandetyper. Se separat bilaga.

tid 0..1 TS|IVL(TS)

Angivelse av tid då en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Relationer
Namn Början Slut
 har : Association
 Uppgift i personakt
 Deltagande
 har : Association
 Resurs
 Deltagande
 utförs av innehavare av : Association
 Deltagande
 Roll
 har : Association
 Deltagande
 Organisation

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Deltagande
Koncept Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1