NI 2019:1

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Mänsklig individ.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Brukare
 Person
 antar rollen : Association
 Socialtjänstpersonal
 Person
 antar rollen : Association
 Person
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Person
Motsvaras i informationsmodellen Text Person

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1