NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Spärr länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Anordning eller hinder som begränsar åtkomsten till eller användningen av något.  

Det är möjligt för patienten att besluta om att begränsa åtkomst till personuppgifter inom eller mellan vårdgivare, det vill säga att personuppgifter spärras.  

Ett exempel på begränsning av åtkomst till personuppgifter är den mellan vårdgivare vid sammanhållen journalföring. En spärr är konsekvensen av att patienten fattar ett beslut om att inte tillåta tillgängliggörande av information via sammanhållen journalföring eller inom en vårdgivare.

Relationer
Namn Början Slut
 är resultat av : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 Spärr

Förekommer i
Diagram
NI 2019:1