Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Hälsoärende länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Hälsoärendet är en gruppering av de individanpassade vårdprocesser som har startat med samma kontaktorsakstyp.

Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:23:07
Uppdaterat 2017-maj-29 12:51:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 ingår i : Association
 Individanpassad vårdprocess : Klass
 Hälsoärende : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text ärende som håller samman vårddokumentation från en eller flera relaterade individanpassade vårdprocesser

Anmärkning: Hälsoärendet bidrar till att vårddokumentation från patientens olika vårdprocesser kopplas samman och bildar underlag till en helhetsbild av patientens problem och behov. Det kan avse genomförd, pågående och planerad vård och behandling. Hälsoärendet gör det möjligt för behörig hälso- och sjukvårdspersonal och patienten själv att följa den individanpassade vårdprocessen och hitta relevant information om genomförd och planerad vård och behandling både inom och över organisatoriska gränser och/eller vårdgivargränser enligt gällande lagar. Exempelvis cancervård inbegriper ofta vård på flera vårdnivåer och kan ges av flera vårdgivare, och informationen i hälsoärendet kan följa patienten mellan vårdgivare, t.ex. kommunal hälso- och sjukvård och primärvård.
REL Text Saknas
CLASS Text Hälsoärende är en vy över dokumentation från individanpassade vårdprocesser med samma kontaktorsakstyp. Notera att hälsoärende därför inte finns i informationsmodellen.

Relationships Detail
Namn Värde
Name ingår i
From
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälsoärende : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:23:07
Uppdaterat 2015-sep-23 17:02:35
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017