Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Socialtjänstpersonal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade. Exempel på det sistnämnda är någon som förestår en verksamhet (ibland kallad föreståndare) på ett HVB-hem, en personlig assistent eller boendestödjare.

Exemplen handläggare och föreståndare pekas särskilt ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Author
Create Date Time 2015-jan-26 11:16:07
Uppdaterat 2016-jan-25 01:09:48
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 har uppdrag för : Association
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
 Socialtjänstpersonal : Klass
 antar rollen : Association
 Socialtjänstpersonal : Klass
 Person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgspersonal
CLASS Text Socialtjänstpersonal

Relationships Detail
Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Socialtjänstpersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-12 14:26:54
Uppdaterat 2015-mar-12 14:40:09
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Socialtjänstpersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-18 21:32:15
Uppdaterat 2015-maj-20 10:54:00
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017